Logo Logo Logo Logo

"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych
usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"